Danh hiệu & Giải thưởng

Danh hiệu & Giải thưởng

Danh Mục

 

—Năm 2011 đạt giải nhì doanh số bán hàng của Nhà Máy Veam
 
—Năm 2012 đạt giải nhì doanh số bán hàng của Nhà Máy Veam.
 
—Năm 2013 đạt giải nhất doanh số bán hàng của Nhà Máy Veam
 
—Năm 2014 đạt giải nhất doanh số bán hàng của Nhà Máy Veam

 

 

 

Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ An Sương