Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Danh Mục

* Tầm Nhìn : “Trở thành siêu thị ô tô số 1" cung cấp cho Khách hàng mọi nhu cầu về vận tải

* Sứ Mệnh : “Mang lại cho Khách hàng sự An Tâm và An toàn trên suốt hành trình”

Gía trị cốt lõi : Chính Trực – Tôn Trọng – Công Bằng – Tuân Thủ - Đạo Đức

 

 

Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ An Sương